Badania nieniszczące spawalnictwo (crick)

Niepalny środek antyodpryskowy na bazie wodnej, idealny gdy planowane jest późniejsze cynkowanie. Łatwo biodegradowalny według OECD 301B: 68% (luzem, 74%). Bezwonny, niepalny i bezpieczny w użyciu. Precyzyjne rozpylanie zapewnia pełną kontrolę i ekonomiczne pokrycie. Umożliwia późniejsze operacje: malowanie, powlekanie, cynkowanie itp bez zakłoceń. Zawiera inhibitor korozji.
BIO WELD 5 L

BIO WELD 5 L

Sprawdź aktualną cenę »

Wstecz
Opis produktu

1. OPIS PRODUKTU

Preparat na bazie wody chroniący przed przywieraniem odprysków spawalniczych.

CRC Bio Weld zapewnia szybki i łatwy sposób zabezpieczenia przed przywieraniem odprysków spawalniczych do powierzchni metalowych w czasie spawania. Eliminuje potrzebę dłutowania, szlifowania lub szczotkowania po spawaniu. Zapobiega zapychaniu się automatycznych i półautomatycznych urządzeń spawalniczych.

2. WŁAŚCIWOŚCI

3. ZASTOSOWANIA

4. SPOSÓB UŻYCIA

5. DANE TECHNICZNE (bez gazu pędnego)

Wygląd                                                                                       biała, mleczna ciecz

Ciężar właściwy (W 20°C)                                                         0,99 g/cm3

Temperatura zapłonu                                                                 brak

pH                                                                                               8,5 ± 1

Średnia grubość warstwy                                                          2-5 μm

6. UWAGI

Informujemy, że woda może powodować kruchość wodorową w spoinach niektórych rodzajów stali.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie z tego produktu w takich szczególnych zastosowaniach.

Nasze marki

"Przekonaj się, że CRC jest

dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem!"

Top