Badania nieniszczące spawalnictwo (crick)

Niepalny, rozpuszczalnikowy środek antyodpryskowy do stosowania na miejscu pracy. Nie zakłóca późniejszych operacji na powierzchni. Nie zawiera silikonu ani palnych rozpuszczalników. Powłoka Anti-Spatter jest łatwa do wytarcia.
ANTI SPATTER 500 ml

ANTI SPATTER 500 ml

Sprawdź aktualną cenę »

Wstecz
Opis produktu

1. OPIS PRODUKTU

Niepalny aerozol spawalniczy; na bazie tradycyjnych rozpuszczalników i biodegradowalnego oleju (według CEC-I-33-T-82). CRC Anti Spatter zapewnia szybki i łatwy sposób zabezpieczenia przed przywieraniem odprysków spawalniczych do powierzchni metalowych w czasie spawania i eliminuje potrzebę dłutowania, szlifowania lub szczotkowania po spawaniu. Zapobiega zapychaniu się automatycznych i półautomatycznych urządzeń spawalniczych.

2. WŁAŚCIWOŚCI

3. ZASTOSOWANIA

4. SPOSÓB UŻYCIA

5. DANE TECHNICZNE (bez gazu pędnego)

Wygląd                                                                                       jasno bursztynowa ciecz

Ciężar właściwy(w 20°C)                                                           1,3 g/cm3

Zakres destylacji rozpuszczalnika                                             38-42°C

Temperatura zapłonu                                                                 brak

Temperatura zamarzania                                                          < -30°C

Gęstość par (powietrze = 1)                                                      3

Własności suchej warstwy

Punkt zapłonu                                                                       290°C

Ciężar właściwy (20°C)                                                         0,92 g/cm3

Średnia grubość warstwy (20°C, po 24 godzinach)             2-5 μm

Nasze marki

"Przekonaj się, że CRC jest

dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem!"

Top