Smary / Oleje / Pasty

Wielofunkcyjny środek zapobiegający korozji, wypierający wodę i posiadający właściwości smarne. Tworzy cienką, praktycznie niewidoczną i długotrwałą powłokę chroniącą przed wodą i utlenianiem. Wyjątkowe właściwości penetrujące, pozwalają produktowi na działanie nawet w najmniejszych szczelinach i pęknięciach. CRC 3-36 chroni części metalowe przed korozją, kiedy są składowane w pomieszczeniach zamkniętych przez krótki okres czasu. Krótkookresowy inhibitor korozji. Własności ochronne w pomieszczeniach do 6 miesięcy.
3-36

3-36

Sprawdź aktualną cenę »

Wstecz
Opis produktu

1. OPIS PRODUKTU

Wielofunkcyjny smar i inhibitor korozji.

CRC 3-36 jest preparatem na bazie oleju parafinowego z dodatkiem organicznych inhibitorów korozji, które zapobiegają korozji i powstawaniu rdzy poprzez wypieranie wilgoci i tworzenie warstwy chroniącej przed wodą i tlenem. Oleista, prawie niewidoczna warstwa CRC 3-36 smaruje i penetruje w najdrobniejsze pory i pęknięcia powierzchni. Efektywność CRC 3-36 w ochronie powierzchni wynika z jego trzech głównych cech:

Poprzez swoje powinowactwo do metali i niskie napięcie powierzchniowe CRC 3-36 wypiera wilgoć i nie dopuszcza do jej zetknięcia z powierzchnią metalu. Silne własności kapilarne powodują, że znakomicie rozprzestrzenia się po powierzchni.

2. WŁAŚCIWOŚCI

3. ZASTOSOWANIA

· PROCESY PRODUKCYJNE:

- elementy po obróbce cieplnej,

- elementy po obróbce mechanicznej,

- elementy spawane,

- wytłaczanie aluminium,

- mechanizmy precyzyjne.

 

· OBRÓBKA:

- osprzęt,

- matryce,

- uchwyty,

- podstawki regulacyjne,

- wiertła.

· MAGAZYNOWANIE

- rury,

- odlewy,

- przekładnie,

- pręty i drut spawalniczy.

· UTRZYMANIE RUCHU

- narzędzia pneumatyczne,

- przenośniki,

- zakleszczone złącza,

- zamki,

- podnośniki.

4. SPOSÓB UŻYCIA

5. DANE TECHNICZNE (bez gazu pędnego)

Wygląd                                                                                  :    niebiesko-zielony, przejrzysty

Ciężar właściwy (w 20°C)                                                     :    0,83 g/cm3

Zakres destylacji rozpuszczalników                                      :    190-250°C

Temperatura zamarzania                                                      :    -50°C

Temperatura zapłonu (otwarty tygiel)                                   :    78°C

Lepkość dynamiczna (w 20°C)                                             :    3,9 mPa.s

Graniczna grubość warstwy                                                  :    2 10-6m (2μm)

(w 20°C, po 24 godzinach rozpływania się)

Maksymalne pokrycie powierzchni                                       :    100 m2/l

(w 20°C, po 24 godzinach rozpływania się)

Odparowywanie rozpuszczalnika (20°C, cienka warstwa)   :    2-4 godzin

Lepkość dynamiczna (w 20°C)                                       :    64 mPa.s

Obciążenie niszczące wg. testu Falex                            :    8900 N

(ASTM D 3233, Proc.A)

Odporność na słoną wodę (*)                                         :    65 godzin

Odporność na temperaturę                                             :    120°C (150°C krótkotrwale)

Nasze marki

"Przekonaj się, że CRC jest

dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem!"

Top