Akcesoria / Produkty specjalne

CRC 2-26 jest wielofunkcyjnym środkiem smarującym, zapobiegającym elektrycznym i elektronicznym awariom spowodowanym przez wodę, wilgoć, parę lub korozję. Wypiera wodę, czyści, smaruje i chroni. Wypiera wilgoć pozostałą po zamoczeniu wodą, a także zapewnia ochronę przed zużyciem i korozją.
2-26

2-26

Sprawdź aktualną cenę »

Wstecz
Opis produktu

1. OPIS PRODUKTU

Uniwersalny preparat serwisowy do urządzeń elektrycznych.

CRC 2-26 jest wielofunkcyjnym smarem zapobiegającym wadliwemu działaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które powodowane jest wnikaniem wody, wilgotnością, kondensacją pary lub korozją. Stabilna formuła preparatu o niskim napięciu powierzchniowym i wysokiej kapilarności zapewnia doskonałą penetrację i rozprzestrzenianie się na powierzchni.

2. WŁAŚCIWOŚCI

3. ZASTOSOWANIA

Pomaga chronić, smarować i odnawiać:

4. SPOSÓB UŻYCIA

5. DANE TECHNICZNE (bez gazu pędnego)

Wygląd                                                                                  :    jasno bursztynowy, przejrzysty

Ciężar właściwy (w 20°C)                                                     :    0,83 g/cm3

Zakres destylacji rozpuszczalników                                      :    180-250°C

Temperatura zamarzania                                                      :    -50°C

Temperatura zapłonu (otwarty tygiel)                                   :    75°C

Lepkość dynamiczna (w 20°C)                                             :    4 mPa.s

Graniczna grubość warstwy                                                  :    2 10-6m (2μm).

(w 20°C, po 24 godzinach rozpływania się)

Maksymalne pokrycie powierzchni                                       :    60 - 100 m2/l.

(w 20°C, po 24 godzinach rozpływania się)

Odparowywanie rozpuszczalnika                                         :    2-4 godzin.

(w 20°C, cienka warstwa)

Odporność na temperaturę                                                   :    120°C (150°C krótkotrwale)

Wypieranie wody (IP 178/61, metoda B)                              :    zaliczone

Własności warstwy (po odparowaniu rozpuszczalnika)

Ciężar właściwy (w 20°C)                                                :    0,89 g/cm3

Obciążenie niszczące wg. testu Falex                             :    8900 N

(ASTM D 3233, Proc.A)

Odporność na słoną wodę (*)                                          :    55 godzin.

Nasze marki

"Przekonaj się, że CRC jest

dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem!"

Top